Hedlund, David. ”Vardagens Kontraktualisering Om Individuella genomförandeplaner I äldreomsorgen”. Socialvetenskaplig tidskrift 21, no. 3-4 (april 12, 2016). åtkomstdatum juni 5, 2023. https://socvet.se/article/view/2407.