Dellgran, Peter, och Staffan Höjer. ”Varfo?r Forskarutbildning? Motiv, Aspirationer Och Drivkrafter Bland Disputerade sjuksko?terskor, la?Rare Och Socionomer”. Socialvetenskaplig tidskrift 24, no. 2 (mars 28, 2018). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2394.