Lundberg, Susanna. ”Akademiskt Och Professionellt Skrivande Inom Socionomutbildningen”. Socialvetenskaplig tidskrift 24, no. 3-4 (september 19, 2018). åtkomstdatum januari 27, 2023. https://socvet.se/article/view/2393.