Falkenström, Helena, och Teres Hjärpe. ”Dokumentation Och känslor: Socialsekreterares Pappers- Och känsloarbete”. Socialvetenskaplig tidskrift 24, no. 3-4 (september 19, 2018). åtkomstdatum december 6, 2023. https://socvet.se/article/view/2384.