Gunnarsson, Evy, och Lis-Bodil Karlsson. ”’Vi möter De ofrivilliga’ – Socialsekreterare Om äldre Personer Med Missbruksproblem”. Socialvetenskaplig tidskrift 25, no. 2 (februari 5, 2019): 141–157. åtkomstdatum juli 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2375.