Backlund, Åsa, Tommy Lundström, och Katarina Thorén. ”Institutioner för Ensamkommande Barn: Hur Kan Man förstå En Snabbt Expanderande Och Turbulent vård- Och Omsorgsmarknad?”. Socialvetenskaplig tidskrift 25, no. 3-4 (juli 2, 2019): 211–229. åtkomstdatum mars 2, 2024. https://socvet.se/article/view/2364.