Lundqvist Åsa, och Diana Mulinari. ”Introduktion”. Socialvetenskaplig tidskrift 23, no. 3-4 (september 22, 2017). åtkomstdatum augusti 12, 2022. https://socvet.se/article/view/2324.