Brauer, J. ”Ny Bok: Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021): Försörjningens förändrade Former: Lönearbete Och fattigvård under 1800-Talet. Lund: Arkiv förlag”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 3, januari 2024, s. 785-8, doi:10.3384/SVT.2023.30.3.5021.