Zoric, S., U. Järkestig Berggren, och Åsa Söderqvist Forkby. ”Samtidig Psykisk ohälsa Och Missbruk: – En tvåenighet Som Strukturerar Vardagen”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 3, januari 2024, s. 759-78, doi:10.3384/SVT.2023.30.3.4995.