Andersson, P., och D. Pålsson. ” Oxford University Press: Oxford”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 672-4, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4968.