Sundbäck, L. ” VID Specialized University”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 3, januari 2024, s. 779-84, doi:10.3384/SVT.2023.30.3.4948.