Nilsson, M. ”Ny Bok: Edebalk, Gunnar (2022): Äldreomsorgen: En Aktuell Historia. Studentlitteratur”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 667-71, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4784.