Thorson, J. ”Försörjningsstöd är Inte förtidspension”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 661-6, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4715.