Alakoski, S. ”Gestaltade Erfarenheter I Biografi, Vittneslitteratur Och Litteratur”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 3-4, mars 2023, s. 383-97, doi:10.3384/SVT.2022.29.3-4.4683.