Hultgren, P. ”Projektifierad Forskning: - Om följeforskning I Ett småskaligt Arbetsmarknadsprojekt”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 3-4, mars 2023, s. 363-82, doi:10.3384/SVT.2022.29.3-4.4682.