Larsson, A.-C., och A. Mahrs Träff. ”Forskningscirklar Med hemtjänstmottagare Och Personal: - En Metod för Att öka förståelsen för Vad Kvalitet I hemtjänst innebär”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 3-4, mars 2023, s. 345-61, doi:10.3384/SVT.2022.29.3-4.4681.