Bromark, K., Y. Spånberger Weitz, S. Erlandsson, och U.-K. Schön. ”Samskapande Processer: - Om Makt, Ansvar Och Epistemisk rättvisa I Deltagande Forskning”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 3-4, mars 2023, s. 325-44, doi:10.3384/SVT.2022.29.3-4.4680.