Hultman, L., F. Sandman, J. Nelson, M. Åkerlund, L. von Koch, och M. Tistad. ”’Som Erfarenhetsforskare, Då är Man Med Och bestämmer I forskningsprojektet’: - En Autoetnografisk Studie Om En Gemensam Forskningsprocess”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 3-4, mars 2023, s. 305-24, doi:10.3384/SVT.2022.29.3-4.4673.