Samzelius, T. ”Kontext Och Deltagande Kunskapsprojekt: - En Kritisk Reflektion”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 3-4, mars 2023, s. 269-84, doi:10.3384/SVT.2022.29.3-4.4670.