Gruber, S., K. Gustafsson, och J. Sköld. ”Förord: Deltagande Forskning I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 3-4, mars 2023, s. 259-68, doi:10.3384/SVT.2022.29.3-4.4669.