Salonen, T., och A. Panican. ”Kompetensprofilen Hos Undervisande Personal På Socionomutbildningar: En Strategisk fråga för socionomfältet”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 2, januari 2023, s. 209-33, doi:10.3384/SVT.2022.29.2.4614.