Avby, G., och A. Melke. ”Socialtjänsten Som En hållbar Kunskapsorganisation: Från Vision till Verklighet?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 2, januari 2023, s. 195-07, doi:10.3384/SVT.2022.29.2.4613.