Bergman, A.-S., U. Järkestig Berggren, och K. Arnesson. ”’Andra ögon idag?’ : - Socialtjänstens Hantering Av barnavårdsutredningar Om våldsutsatthet”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 3, januari 2024, s. 739-58, doi:10.3384/SVT.2023.30.3.4580.