Liebenstein Gegner, H., och V. Denvall. ”Utvecklingsarbete Som Styrteknik: – En Analys Av Hur Utvecklingsledare Erfar Makt I De Regionala stöd- Och Samverkansstrukturerna”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 3, januari 2024, s. 719-38, doi:10.3384/SVT.2023.30.3.4496.