Söderberg, M. ”Det Relativa Ickevalet: - En Kritisk Diskursanalys Av Valfrihet Inom äldreomsorgen I Sverige”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 627-48, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4470.