Ponnert, L. ”Mellan rättslig Reglering Och Professionell Logik:  – Att Hantera orosanmälningar Om våld I barnavården”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 1, maj 2023, s. 415-34, doi:10.3384/SVT.2023.30.1.4463.