Tjulin, Åsa, P. Krasser, och C. Klockmo. ”Den Vetenskapande socialtjänsten: - Hur En Social Medieplattform Kan göra Vardagens Verkstad till Vetenskap”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 649-60, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4451.