Lind, J. ”Barnets bästa Vid Assisterad Befruktning: - bedömning Av föräldrapotential Vid Behandling Med Och Utan Donerade könsceller”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 605-26, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4442.