Johansson, J., A.-M. Marekovic, och Åsa Söderqvist Forkby. ”Mellan Empowerment Och Disempowerment: - Koordinerande Arbete för nyanländas Och utrikesföddas Etablering På Arbetsmarknaden Inom Lokal Aktiveringspolitik”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 583-0, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4421.