Spånberger Weitz, Y. ., och M. Hagström. ”Barn Och Ungas Uppfattningar Om socialtjänsten : – Erfarenheter från En Riktad Undervisningsinsats”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 1, juli 2022, s. 71-90, doi:10.3384/SVT.2022.29.1.4415.