Pålsson, D., och S. Wiklund. ”Barnperspektiv Och Ekonomiskt bistånd: I Vilken utsträckning Kan Generositet Respektive Restriktivitet Ses Som Ett Uttryck för Skilda Strategier?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 1, juli 2022, s. 47-70, doi:10.3384/SVT.2022.29.1.4414.