Nilsson, A., J. Gunnarsson, A. Borgström, och I. Brandt. ”Lyrik”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 4, juni 2022, s. 523–526, doi:10.3384/SVT.2021.28.4.4373.