Hansson, K. ”Att hålla Ihop Det Sociala Arbetet: Hur Covid-19-Pandemin påverkade Tre Olika civilsamhällesorganisationer”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 4, juni 2022, s. 499–516, doi:10.3384/SVT.2021.28.4.4371.