Lundberg, S. ”Rekrytera Och behålla Personal I Den Kommunala äldreomsorgen under Covid-19”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 4, juni 2022, s. 477–497, doi:10.3384/SVT.2021.28.4.4370.