Holmström, E., och K. . Andersson. ”Erfarenheter Av Krishantering I biståndshandläggningsmöten Med äldre Personer under Covid-19 Pandemin: En Kvalitativ Intervjustudie”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 4, juni 2022, s. 455–475, doi:10.3384/SVT.2021.28.4.4369.