Alftberg, Åsa. ”’Tidigare Sa Vi: Vad behöver Ni hjälp Med? Nu är Det Mer: Hur mår ni?’: Anhörigkonsulenters Upplevelser Av stöd till anhöriga under Covid-19-Pandemin”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 4, juni 2022, s. 439–453, doi:10.3384/SVT.2021.28.4.4368.