Björngren Cuadra, C., och S. Cuadra. ”Kommunalt Socialt Arbete under Covid-19-Pandemin: Osäkerhet, Reglering Och Kontroll Av Rummet”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 4, juni 2022, s. 417–438, doi:10.3384/SVT.2021.28.4.4367.