Tideman, M., och J. . Aspling. ”Covid-19-Pandemins påverkan På Personer Med Intellektuell funktionsnedsättning I Sverige: Anhörigas Och Personals Erfarenheter Efter Sex månader”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 4, juni 2022, s. 393–415, doi:10.3384/SVT.2021.28.4.4366.