Karlsson, P., L. . Oscarsson, O. . Segnestam Larsson, och F. Wollter. ”Enhetschefers Syn På Kunskapsformers Och Ramfaktorers Betydelse för Insatser Inom socialtjänsten”. 2022. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 2, juli 2022, doi:10.3384/SVT.2021.28.2.4256.