Lunneblad, J. ”Mellan Kontroll Och ansvarsgörande: En Studie Av Personal Inom Polis, socialtjänst Och Skolas förståelse Av Ungas Riskbeteende”. 2022. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 2, juli 2022, doi:10.3384/SVT.2021.28.2.4255.