Ulmestig, R., och A. . Panican. ”Samverkan Med Konkurrerande kunskapsanspråk Inom Lokal Aktiveringspolitik”. 2022. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 2, juli 2022, doi:10.3384/SVT.2021.28.2.4253.