Höglund, P., T. Forkby, och J. Johansson. ”Den mätande socialtjänsten : – användning Av Individbaserad Systematisk uppföljning Av Insatser”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 541-6, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4218.