Enell, S., och M. Allgurin. ”Villkorad Normalitet: – berättelser Om Det (o)normala under Och Efter Placering På särskilt Ungdomshem”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 3, januari 2024, s. 701-18, doi:10.3384/SVT.2023.30.3.4204.