Staaf, A., och A. Björkhagen Turesson. ”Kriminalvården Och Barnkonventionen”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 2, oktober 2023, s. 519-40, doi:10.3384/SVT.2023.30.2.4169.