Hjelte, J., E. Höög, och A. Nordström. ”Kunskap Och Expertis I Små Glesbygdskommuners socialtjänst: – Synen På Utmaningar Och lösningar”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 1, maj 2023, s. 457-76, doi:10.3384/SVT.2023.30.1.4116.