Blom Nilsson, M. ”Har Problemen Blivit värre? – En Analys Av Hur Problem Med Och hjälpbehov för Psykisk hälsa, Alkohol-Och narkotikaanvändning förändrats över Tid för socialtjänstens Klienter”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 1, maj 2023, s. 477-98, doi:10.3384/SVT.2023.30.1.4115.