Johansson, S., och A. . Liljegren. ”Socialtjänsten Som Granskningsobjekt: Politikers Och tjänstemäns användning Av Öppna jämförelser”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 1, september 2021, s. 3-28, doi:10.3384/SVT.2021.28.1.4082.