Börjesson, A. ., och U.-C. Hedin. ”Nya böcker”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 1, september 2021, s. 119-27, doi:10.3384/SVT.2021.28.1.4079.