Backlund, Åsa ., K. Thorén, och T. . Lundström. ”Socialtjänstens Respons På ’flyktingkrisen’: Mottagandet Av Ensamkommande Barn”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 1, september 2021, s. 75-94, doi:10.3384/SVT.2021.28.1.4075.