Scaramuzzino, G. ., och R. Scaramuzzino. ”Hat, Hot Och kränkningar Mot Ledare: Politisk, Rumslig Och Personlig Kontroll Av civilsamhället”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 1, september 2021, s. 51-73, https://socvet.se/article/view/4074.